นวัตกรรมการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ
รายงานการประเมินโครงการ “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC” ของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 504 ครั้ง