ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ พิเศษ 3 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2518
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2523
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ พิเศษ 5 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2527
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ พิเศษ 4 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2530
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2544
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2538
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ 005, ป005
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2524
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2525
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2544
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2543
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักเรียน แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2530
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช. 605/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2550
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2533
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช. 605/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2550
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป แบบ ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2538
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2540
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้ว แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ แบบ ถังน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2538
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..