นวัตกรรมการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,15:13   อ่าน 674 ครั้ง