รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
sar bangmodwittaya ปี 2564 (อ่าน 62) 24 มิ.ย. 65
sar bangmodwittaya ปี 2563 (อ่าน 84) 31 พ.ค. 64
sar bangmodwittaya ปี 2562 (อ่าน 36) 19 ส.ค. 63
sar bangmodwittaya ปี 2561 (อ่าน 47) 27 มิ.ย. 62
sar bangmodwittaya ปี 2560 (อ่าน 54) 05 ก.ค. 61
sar bangmodwittaya ปี 2559 (อ่าน 2278) 03 ก.ค. 60