ดาวน์โหลดเอกสารงานวัดผลฯ
แบบเสนอขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 4770) 02 พ.ค. 62
โครงการสอน (Course Syllabus) (อ่าน 2719) 28 มี.ค. 62
ตารางคำนวนเวลาเรียน (อ่าน 2983) 03 ก.ค. 60
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (อ่าน 2475) 22 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มต้นฉบับข้อสอบ (อ่าน 2850) 22 มิ.ย. 60