นวัตกรรมการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้เกมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นในก
งานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การใช้เกมในการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 24892 ครั้ง